Công văn số 754A/TMT-TTBHg-TCKT ngày 25/9/2019 về việc thông báo giá bán tối thiểu chưa trừ chiết khấu đến tay khách hàng mua xe.

Sự kiện - Khuyễn mãi
27/09/2019 08:12

Công văn số 754A/TMT-TTBHg-TCKT ngày 25/9/2019 về việc thông báo giá bán tối thiểu chưa trừ chiết khấu đến tay khách hàng mua xe.

Công văn số 754A/TMT-TTBHg-TCKT ngày 25/9/2019 về việc thông báo giá bán tối thiểu chưa trừ chiết khấu đến tay khách hàng mua xe. Tải tại đây!

Tin khác