Công bố thông tin số 407/TB-TMT-HĐQT ngày 28/5/2020 về việc tổ chức kiểm phiếu diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định

Thông báo
28/05/2020 17:12

Công bố thông tin số 407/TB-TMT-HĐQT ngày 28/5/2020 về việc tổ chức kiểm phiếu diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định

Công bố thông tin số 407/TB-TMT-HĐQT ngày 28/5/2020 về việc tổ chức kiểm phiếu diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định. Tải tại đây!

Tin khác