TMT DAISAKI - Xe Ben

Hình ảnh xe


Màu sắc


Thùng xe


Ngoại thất


Động cơ khung gầm