Thông báo số 290/TB-TMT-TGĐ ngày 16/4/2020 về việc Kết luận chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại cuộc họp Giao ban ngày 16/4/2020

Sự kiện - Khuyễn mãi
16/04/2020 17:36

Thông báo số 290/TB-TMT-TGĐ ngày 16/4/2020 về việc Kết luận chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại cuộc họp Giao ban ngày 16/4/2020

Thông báo số 290/TB-TMT-TGĐ ngày 16/4/2020 về việc Kết luận chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại cuộc họp Giao ban ngày 16/4/2020. Tải tại đây!

Tin khác