Công văn số 05/TMT-TTBHg ngày 02/01/2019 về việc Gia hạn chương trình thúc đẩy bán hàng cho các loại xe TMT và chương trình khuyến mãi thêm tặng vàng SJC9999 bằng hiện vật dành riêng cho Khách hàng mua xe Euro II.

Sự kiện - Khuyễn mãi
03/01/2019 08:08

Công văn số 05/TMT-TTBHg ngày 02/01/2019 về việc Gia hạn chương trình thúc đẩy bán hàng cho các loại xe TMT và chương trình khuyến mãi thêm tặng vàng SJC9999 bằng hiện vật dành riêng cho Khách hàng mua xe Euro II.

Công văn số 05/TMT-TTBHg ngày 02/01/2019 về việc Gia hạn chương trình thúc đẩy bán hàng cho các loại xe TMT và chương trình khuyến mãi thêm tặng vàng SJC9999 bằng hiện vật dành riêng cho Khách hàng mua xe Euro II.Tải tại đây!

Tin khác