Đại lý
             

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ Ô TÔ CỬU LONG

Hệ thống Đại lý ô tô Cửu Long của TMT trên toàn quốc, mỗi tỉnh có 01 Đại lý cấp 1. Trong đại lý cấp 1 có từ 1 – 2 Đại lý cấp 2 trực thuộc Đại lý cấp 1.
  • Các Đại lý cấp 2 đều trực thuộc Đại lý cấp 1, Đại lý cấp 1 trực thuộc TMT
  • Hiện nay đã và đang có 57/63 Đại lý cấp 1 đạt tiêu chuẩn 4S.