Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 (trước kiểm toán)

Công ty Cổ phần ô tô TMT thông báo báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 (trước kiểm toán)

Chi tiết

Giải trình kết quả HĐSXKD quý 4 năm 2010 (Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán)

Công ty Cổ phần ô tô TMT gửi UBCKNN và Sở GDCKTPHCM công văn số 146/TMT-TCKT, giải trình kết quả HDSXKD quý 4 năm 2010 (Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán):

Chi tiết

Giải trình kết quả HĐSXKD quý 4 năm 2010 (Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán)

Công ty Cổ phần ô tô TMT gửi CV số 122/TMT-TCKT tới UBCK Nhà nước và Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Chi tiết

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2010 (trước kiểm toán)

Công ty Cổ phần Ôtô TMT công bố Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2010 (trước kiểm toán).

Chi tiết

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đăng ký mua 678.270 cp và bán 678.270 cổ phiếu TMT

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty cổ phần ô tô TMT như sau:

Chi tiết

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã mua 2.137.000 cổ phiếu TMT

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của Công ty cổ phần ô tô TMT như sau:

Chi tiết

SSI đã bán 2.127.000 cổ phiếu TMT

Công ty cổ phần ô tô TMT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn như sau:

Chi tiết

SSI đăng ký bán 2.127.000 cổ phiếu TMT

Thông báo giao dịch cổ phếu của đông lớn Công ty cổ phần ô tô TMT như sau:

Chi tiết

Báo cáo tình hỉnh quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT quý IV năm 2010

Hội đồng quản trị gửi báo cáo tình hỉnh quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT quý IV năm 2010 tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông nội bộ

Ông Phạm Văn Công - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ô tô TMT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Chi tiết
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Namsim dep